Điều hòa công nghiệp Trane CentraVac CVHS

Loại máy: S CenTraVac Chiller

Kiểu máy: CenTraVac

Công suất: 180-390 tấn

Loại Gas: R123